Från dåtid till nutid

Flerfärgade pudlar har alltid funnits och därför är deras historia samma som pudelns historia. När de mindre pudlarna blev populära i societeten fann man att de konstnärliga frisyrerna inte gjorde sig lika bra på de flerfärgade, och de solida färgerna blev mer populära. Eftersom de flerfärgade anlagen är recessiva har de lyckats hänga kvar i aveln. Det händer än idag att det föds flerfärgade valpar i solida kullar.

Black and tan och harlekin.

Den första Tyska standarden för black and tan och harlekin skrevs 1980 av Liselotte Eckstein. Hon presenterade dessa två färgerna på Fci:s vetenskapliga kommissions konferens i München, där hon kunde redovisa de 10 generationerna som krävs i aveln. Tyvärr ville inte Frankrike, som är pudelns hemland gå med på det, så avel inom FCI (Federation Cynologique Internationale) tilläts inte. Däremot gav Tyskland färgerna nationellt erkännande.

En liten skara entusiaster fortsatte avla på de tvåfärgade pudlarna, men eftersom avelsbasen var smal uppkomm problem såsom långa underkäkar, överbett, och andra tandfel. Även färgerna påverkades negativt. Nu kunde man inte komma längre, och de tvåfärgade pudlarna höll på att dö ut.

2005 beslöt DPK (Deutschen Pudel-Klub e.V.) tillåta att black and tan pudlar paras med svarta och aprikos, och harlekin med svarta pudlar. Nu kunde aveln med tvåfärgade pudlar ta fart och både färg och exteriör förbättrades. [1]

2013-03-01. VDH (Verband für das Deutsche Hundewesen, ”Tyska kennelklubben”) beslutade tillsammans med representanter från de fyra tyska pudelklubbarna DPK, VDP (Verband der Pudelfreunde Deutschland e.V), ADP (Allgemeiner Deutscher Pudelklub(ADP) e.V.) och PzV(Pudel-Zucht-Verband 82 e.V) enhälligt att det exprimentella avelsprogrammet ”Multicolor Pudel” skulle förlängas på obestämd framtid. [2]

Andra länder som följt Tysklands exempel att godkänna black and tan och harlekin som nationella färger är Ryssland, Ukraina, Österrike, Ungern och Tjeckien.

2012-08-30 Skickade FCI ut ett cirkulär med uppmaning från SCC (Société Centrale Canine ”Franska Kennelklubben”) att tvåfärgade pudlar inte får kallas för pudlar, varken i stamtavlor, utställningskataloger eller andra officiella dokument. [3]

I Oktober 2013 beslutade SCC att de i Frankrike skall öppna en ny stambok för flerfärgade pudlar och kalla dem "Chien particolore à poil frisé". [4] Detta betyder att Frankrike skapar en ny nationell ras, inte att alla tvåfärgade pudlar automatiskt kommer att byta ras till "Chien particolore à poil frisé". I Tyskland har man redan tagit beslutet att de kommer att fortsätta som tidigare. [5]

I Juni 2014 publicerade CCF ("Franska Pudelklubben") en standard för Chien Particolore à poil frisé. [6] Den publicerades i klubbens medlemstidning. Man har helt enkelt tagit standarden för pudeln och gjort lite ändringar i den. Man har skrivit en annan historia, tagit bort alla färger och lagt till färger för den nya rasen. Avsnittet med utställningsfrisyrer är också borta. Det är CCF som ska förvalta denna "nya" nationella ras i Frankrike.

 

Black and tan och harlekin i Sverige.

Som jag skrivit tidigare händer det att det föds flerfärgade pudlar i solida kullar. I SKK:s avelsdata kan man hitta svartvita, rödvita och gråvita harlekintecknade pudlar. Det finns också black and tan, brown and tan och brindle. En del av dessa är registrerade med den färg de faktiskt visar och har fått ett ”X” i stamtavlan. ”X” betyder ”ej standardenlig färg”. Andra återfinns under den färg de har mest av.

De första valpkullarna i Sverige med tvåfärgade föräldrar registrerades år 2010.

FCI:s cirkulär 49-2012 leder till att SPK (Svenska Pudelklubben) skickar ett brev till SKK (Svenska Kennelklubben) med frågan hur SKK ställer sig till FCI:s cirkulär.

SPK skriver också att det händer att det föds fel/flerfärgade valpar efter renrasiga solida pudlar, och att det vore olyckligt om dessa färger skulle hänföras till en annan ras. Lite längre ner står det att SPK tycker att det är viktigt att valpar efter felfärgade pudlar kan registreras eftersom det medför att föräldradjuren följer det hälsoprogram som gäller för rasen. Länk till brevet hittar jag inte, men brevet finns att läsa här: SPK:S brev till SKK.

SKK:s Avelskommitté svarade bland annat så här: ”Enligt SKKs avelspolicy ska kennelklubben istället verka för att minska antalet avelsrestriktioner som inte är relaterade till rasers sundhet men begränsar möjligheterna till ett effektivt utnyttjande av befintligt hundmaterial. Beslöt AK uttala att när en recessiv genvariant av en färg/teckning hos t.ex. pudel dubbleras och därmed kommer till uttryck hos en avkomma så innebär detta inte att avkomman är blandras.” [7] §121.

På SPK:s årsmöte 6-7 april 2013 beslutades det att SPK skulle skicka in en motion till SKK om avelsförbud på två- och flerfärgade pudlar. [8] § 17e. Tyvärr har jag inte lyckats hitta den motionen, men SKK gav avslag på den. [9] §102.

I julnumret at tidningen Hundsport 2013 lade åtta uppfödare av tvåfärgade pudlar ut en annons med en julhälsning. [10] Detta ledde till en het debatt i olika sociala medier och forum på internet och resulterade i att SPKs Södra avdelning skrev en proposition ”Registreringsförbud flerfärgade pudlar”[11], och SPKs Västra avdelning skrev en proposition där de vill "försvåra för att två och flerfärgade pudlar används i
aveln" [12] sidan 18.

Den 5-6 april 2014 hade Svenska Pudelklubben sitt årsmöte "pudelfullmäktige". På detta möte beslutades det att SPK:s centralstyrelse i alla kommande protokoll under rubriken "flerfärgade hundar" redogör för genomförda och planderade aktiviteter i denna frågeställning. Det beslutades även att SPK får i uppdrag att arbeta för att registreringsförbud införs på kullar där ena eller båda föräldrarna är flerfärgade, och att man även ska arbeta för att importerade hundar inte skall få registreras i SKK. [13]
 

Frågan om de tvåfärgade pudlarnas vara eller inte vara är väl ännu inte avgjord, men SKK har två gånger gett svaret att avelsförbud strider mot SKK:s avelspolicy.

Vad grundar då SKK sitt beslut på är det kanske många som frågar sig. I tidningen Hundsport Special nr 4/2010 sidan 65 finns följande att läsa:

"En uppgift som blivit mer angelägen för Breeding Comission är att förhindra avknoppningen  av nya raser från de redan existerande eftersom det inverkar på ett negativt sätt på den befintliga populationens genetiska bredd. Ett sådant fall rör brokiga pudlar med andra ord hundar med icke –godkända  färger- som i huvudsak förekommer i  Tyskland, men även på andra håll. Också här i Sverige har vi exempel på såväl black-and-tanfärgade pudlar som de svartvita. Problem uppstår när ägarna till dessa hundar både vill ställa ut och avla på dem inom de etablerade kennelorganisationerna. Rasstandarden som i det här fallet är formulerad i ursprungslandet Frankrike accepterar bara enfärgade hundar i en begränsad mängd kulörer. FCI:s Breeding Commission hoppas nu kunna påverka kennelklubbar generellt att tillåta t ex nya färger och färgställningar inom de egna nationella raserna i avsikt att undvika att så många nya raser uppstår."

I Hundsport Special nr 4/2013 sidan 57 finns följande att läsa:

"Svenska pudelklubben hade till mötet inkommit med en begäran om att AK automatiskt ska belägga pudlar med pälsfärg som inte är tillåten enligt rasstandarden med avelsspärr. En spärr innebär att eventuella avkommor efter sådan hund inte kan registreras i SKK. Användningen av en spärrad hund i aveln blir i förlängningen ett brott mot SKKs grundregler.
Frågan om flerfärgade pudlar har varit uppe på AKs bord tidigare, bland annat på fjolårets sista möte. Då kom frågan från SKKs Utställnings kommitté med anledning av att den internationella kennelunionen FCI uppmanade medlemsländerna, utifrån ett uppdrag från franska kennelklubben att inte registrera tvåfärgade pudlar. AK kunde konstatera att SKK, oavsett andra länders ställningstagande, kommer att följa skrivningen i SKKs avelspolicy. Den säger uttryckligen att Kennelklubben ska verka för att ”minska antalet avelsrestriktioner som inte är relaterade till rasens sundhet men begränsat möjligheterna till ett effektivt utnyttjande av befintligt avelsmaterial.”
Med anledning av  FCIs uppmaning var frågan sedermera uppe i Nordisk Kennelunions vetenskapliga kommitté (NKU/VK) som slog fast att den strider mot FCIs egna ”Breeding  Rules” där det sägs att alla valpar i en kull ska registreras. NKUs Vetenskapliga kommitté uttalade också att man hyser uppfattningen att färger inte bör vara en anledning till att begränsa registreringsmöjligheterna och att ämnet diskuteras i FCIs Breeding Commission, Standars Commission och Scientific Commission som instämmer i NKUs synpunkter."

 

 

 Källhänvisningar:

1 http://www.planetpoodle.de/Artikel/a_0014e.php

2 http://www.verband-der-pudelfreunde.de/pdf/Vereinbarung_Mehrfarbenpudel.pdf

3 http://www.fci.be/circulaires/49-2012.pdf

4 Chien particolore à poil frisé

5 http://www.deutscher-pudel-klub.de/ccms2/index.php?m=1&hid=123#beitrag-149

6 Standard du Chien Particolore à poil frisé

7 http://www.skk.se/Global/Dokument/Protokoll/Avelskommitten/AK-5-2012.pdf § 121

8 http://media.pudelklubben.se/2013/04/Protokoll-f%C3%B6rt-vid-Svenska-Pudelklubbens-fullm%C3%A4ktige-11.pdf § 17 e

9 http://www.skk.se/Global/Dokument/Protokoll/Avelskommitten/AK-4-2013.pdf § 102

10 Julhälsning

11 http://www.pudelklubben.se/sodra/wp-content/uploads/2014/04/Proposition.pdf

12 http://www.pudelklubben.se/vastra/wp-content/uploads/2014/02/Verksamhetsber%C3%A4ttelse-2013-1.pdf sidan 18

13 http://media.pudelklubben.se/2014/02/Protokoll-Pudelfullm%C3%A4ktige-2014-hemsida-och-Pudelnytt.pdf

 

Saxat från  Maylines Kennel * Marie Dahl*